آدرس و تلفن مراکز مجاز تعمیرات

مرکز شماره ۱

 • آدرس: هفت تیر – مفتح جنوبی
 • تلفن: ۰۲۱۸۸۳۱۴۴۱۰
 • مدیریت : ۰۹۱۲۳۰۴۶۵۳۹

مرکز شماره ۴

 • آدرس: نارمک – خیابان سمنگان
 • تلفن: ۰۲۱۷۷۶۸۲۴۹۳
 • مدیریت : ۰۹۳۹۱۰۵۲۳۳۶

مرکز شماره ۲

 • ولنجک – روبروی مخابرات
 • تلفن: ۰۲۱۲۲۱۷۱۴۷۷
 • مدیریت : ۰۹۱۲۰۹۷۴۰۵۳

مرکز شماره ۵

 • آدرس: اکباتان – بیمه چهارم
 • تلفن: ۰۲۱۴۴۵۷۰۵۳۰
 • مدیریت : ۰۹۳۶۲۱۷۵۷۸۱

مرکز شماره ۳

 • آدرس: شهرک غرب – خیابان دادمان
 • تلفن: ۰۲۱۸۸۱۹۵۴۲۵
 • مدیریت : ۰۹۰۲۷۰۹۶۵۶۹

مرکز شماره ۶

 • آدرس: جنت آباد – ۳۵ متری گلستان
 • تلفن: ۰۲۱۴۴۳۶۳۵۹۹
 • مدیریت : ۰۹۱۲۱۰۵۲۳۳۶