راهنمای تعمیر پکیج ایساتیس

تا همین چند سال پیش،موتورخانه هابرای تامین گرمایش و آب گرم مصرفی ساختمان استفاده زیادی داشتند اما این روزها با تولید انواع پکیج های دیواری، هر واحد مسکونی منبع اختصاصی آب گرم مصرفی و تامین گرمای خود را دارد.اغلب ساختمان های مسکونی و اداری با یکی از مدل های پکیج ایساتیس مجهز شده و دیگر […]